Tổ chức đối thoại với người nộp thuế trong tháng 03/2024

20/02/2024 14:41

(BNP) - Nhằm cập nhật, phổ biến, giải đáp kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với người nộp thuế lần thứ nhất năm 2024.

Hội nghị đối thoại với người nộp thuế lần thứ nhất năm 2023.

Theo đó, Hội nghị đối thoại với người nộp thuế dự kiến diễn ra ngày 12/3/2024 tại Hội trường A, Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Đối tượng tham gia là Giám đốc và Kế toán của các doanh nghiệp do Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh quản lý.

Nội dung đối thoại tập trung vào các chính sách thuế nổi bật trong năm 2023, các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực trong năm 2024; hướng dẫn những nội dung cần lưu ý trong thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2023; giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế, thủ tục hành chính thuế.

Để cơ quan Thuế chuẩn bị hướng dẫn, giải đáp chính xác, kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị, doanh nghiệp gửi phiếu đề nghị giải đáp, kiến nghị gửi về Cục Thuế tỉnh trước ngày 03/03/2024 hoặc gửi vào hòm thư điện tử theo địa chỉ: Phongtthtthue.bni@gdt.gov.vn hoặc truy cập vào đường link: https://forms.gle/JwZQX7pb7UZuNUop7.

Hội nghị đối thoại với người nộp thuế là hoạt động thường niên của Cục Thuế tỉnh nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp, từ đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý trong quy trình thực hiện thu thuế, khai, nộp thuế… tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

S.T