Triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2022

07/07/2022 18:04 Số lượt xem: 393

(BNP) – Chiều 07/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tham dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tài chính đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN đề ra, nhất là điều hành chính sách tài khóa, chủ động hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống cho nhân dân. Tổng thu NSNN ước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 66,4% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt xấp xỉ 67% dự toán.

Công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, đảm bảo chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ. Tổng chi NSNN đến hết tháng 6/2022 ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%... Việc cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo; đã phát hành 69 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

Để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2022, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung hoàn thiện thể chế, các đề án tài chính – NSNN theo chương trình công tác của Chính phủ và yêu cầu thực tế, đảm bảo thời hạn, chất lượng, tính khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh…

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Tài chính đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022. Trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2022; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đỏi mới đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, bảo đảm dự toán thu và giảm áp lực chi NSNN.

Cùng với đó, thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; đẩy mạnh hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính – NSNN đảm bảo công khai, minh bạch…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Ngay sau hội nghị, phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị các đơn vị trong ngành Tài chính của tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục làm tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu cho tỉnh thực hiện điều hành thu, chi ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cùng với đó, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để giải ngân vốn đầu tư công; đánh giá khả năng thanh toán, đề xuất điều chuyển vốn sang dự án có khối lượng hoàn thành lớn còn thiếu vốn để thanh toán trong Quý III. Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên chặt chẽ theo đúng dự toán được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, rà soát, đánh giá các nguồn thu để triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách. Cùng với đó, chủ động kiểm tra, rà soát và nắm bắt kịp thời người nộp thuế cũng như các đối tượng thuộc diện được gia hạn nộp thuế, giảm thuế để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

T.L