Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH dịch vụ thương mại Kim Phong Việt Nam

06/12/2022 15:56

Ngày 16/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1264/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dịch vụ thương mại Kim Phong Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dịch vụ thương mại Kim Phong Việt Nam; Địa chỉ: Ven 04-08, Vinhomes Imperia, số 1 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; được quy định tại Khoản 4, Điều 30, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Tổng số tiền phạt là 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC