Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của UBND tỉnh về việc chuyển giao trụ sở cũ
Số ký hiệu 15/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/01/2023 Người ký Ngô Tân Phượng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của UBND tỉnh về việc chuyển giao trụ sở cũ
Văn bản khác :