Đình Ngọc Thượng

12/08/2022 08:00

(BNP) - Đình Ngọc Thượng nằm ở phía Tây Nam của thôn Ngọc Thượng, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài. Đình được xây dựng vào thời Lê, đến thời Nguyễn đình được tu sửa lại bề thế và khang trang. Qua diễn trình lịch sử, đình đã bị phá hủy hoàn toàn. Năm 2005, nhân dân địa phương khôi phục lại đình trên nền đất cũ theo kết cấu kiến trúc truyền thống.

Cổng đình Ngọc Thượng.

Mái đình trang trí lưỡng long chầu nguyệt, hai bên bờ nóc có trang trí các linh vật.

Đình Ngọc Thượng theo hướng Tây Nam có cấu trúc kiểu chữ Đinh (J); Đại đình 5 gian 2 dĩ được liên kết bởi 6 hàng cột ngang và 3 hàng cột dọc, vì nóc kiểu “chồng rường giá chiêng”, vì nách kiểu “ván mê”. Vì nóc gian bên kiểu vì kèo, vì nách kiểu kẻ truyền. Điêu khắc tập trung trên các đầu dư, cốn đắp vẽ đề tài tứ linh, tứ quý. Hậu cung 2 gian nối với Đại đình, sử dụng chất liệu hiện đại, vì nóc kiểu giá chiêng, vì nách kiểu cốn. Phía trước hệ thống cửa bức bàn đóng kín 3 gian, 2 gian bên trổ cửa có hình chữ thọ tròn. Phần mái trang trí lưỡng long chầu nguyệt, hai bên bờ nóc có trang trí các linh vật.

2 bia đá: “Hậu thần bi ký” dựng vào các năm 1926 và 1908, 1 bản thần tích.

Nhiều đồ thờ tự có giá trị như: ngai thờ, bài vị, bộ bát bửu, hoành phi, đôi câu đối, hạc thờ...

Đình thờ thành hoàng làng là tướng quân Phạm Công Uy.

Đình Ngọc Thượng thờ thành hoàng làng là tướng quân Phạm Công Uy - người có công giúp nhà Lý đánh giặc Chiêm Thành bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đạo sắc phong do các đời vua triều Nguyễn ban tặng.

Hiện đình còn bảo lưu được các tài liệu, hiện vật và đồ thờ tự có giá trị tiêu biểu như: ngai thờ, bài vị, tượng thành hoàng, bộ bát bửu, hoành phi, đôi câu đối, hạc thờ, 2 bia đá: “Hậu thần bi ký” dựng vào các năm 1926 và 1908, 1 bản thần tích, 3 đạo sắc phong do các đời vua triều Nguyễn ban tặng vào các năm 1887, 1909 và 1924… Đình là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng cư dân, nơi gắn kết cộng đồng làng xã.

Lễ hội Đình Ngọc Thượng diễn ra vào ngày 13/2 âm lịch hàng năm. Đình là di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 31/10/2006.

H.H