100% cửa hàng kinh doanh xăng dầu phát hành hoá đơn điện tử sau từng lần bán hàng

23/02/2024 09:15

(BNP) - Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, toàn tỉnh có 129 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với tổng số 548 cột bơm; trong đó, có 04 cửa hàng với 09 cột bơm đang tạm dừng kinh doanh.

Cửa hàng 01 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Ninh thực hiện phát hành hoá đơn điện tử từng lần bán hàng.

Đến nay 125/125 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) sau từng lần bán hàng. Bắc Ninh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc triển khai thực hiện phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng tại tất cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra việc lập HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định.

Việc thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán xăng dầu sẽ góp phần tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu,…đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu ngân sách Nhà nước.

S.T