100% hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Quế Võ sử dụng hóa đơn điện tử

22/06/2022 14:33 Số lượt xem: 112

(BNP) - Theo thống kê của Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ, đến nay, số hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Quế Võ đạt 100%, tương ứng 138 hộ, chủ yếu là các hộ nộp thuế theo hình thức kê khai.

Ảnh minh hoạ.

Theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, 03 trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử gồm: hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai; hộ nộp thuế theo phương pháp khoán, nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan Thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh; hộ khai thuế theo từng lần phát sinh, nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh, Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ và các tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử tích cực tuyên truyền, vận động các hộ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, khởi tạo và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử thành thạo, kịp thời xử lý các vướng mắc. Ngoài ra, đến nay, huyện Quế Võ có 743 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 96,8%. Các doanh nghiệp còn lại đang được tích cực vận động triển khai cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử trước thời hạn bắt buộc ngày 30/6/2022.

S.T