Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh

28/11/2023 13:45

(BNP) -  Trong 2 ngày 27 - 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng.

Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2023, kế hoạch thực hiện năm 2024; Tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2024 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh; các tờ trình đề nghị phê duyệt, điều chỉnh bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính 5 năm (2021 – 2025); xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2024 – 2026); ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các ngành giải trình, làm rõ thêm các nội dung về: tốc độ tăng trưởng trên từng lĩnh vực; tình hình thực hiện dự án BT và dự án thuộc lĩnh vực văn hóa – giáo dục; căn cứ đề ra các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024; tình hình thực hiện dự án sử dụng đất đã được phê duyệt; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và việc xử lý chuyển nguồn; điều hành thu, chi ngân sách; cơ cấu thu, các khoản thu ngân sách; tình hình mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; việc phân bổ ngân sách; thực hiện các nhiệm vụ chi chung...

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Kim Thoại.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và những chỉ tiêu không đạt, nâng cao đánh giá dự báo tình hình năm 2024, xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể trên từng lĩnh vực để có giải pháp triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra. Trong đó, quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn về công tác phòng cháy chữa cháy, thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế, tăng thu ngân sách, điều hành ngân sách linh hoạt, tháo gỡ khó khăn trong thu tiền sử dụng đất, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương công vụ.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

B.M