Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Xây dựng

28/11/2023 17:29

(BNP) - Chiều 28/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2023, Sở Xây dựng đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc, quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai lập, thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Trong đó, trọng tâm là phê duyệt và chủ động triển khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2045; tập trung triển khai 26 quy hoạch phân khu. Các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cơ bản được công bố, công khai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung kết luận buổi giám sát.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình được tham mưu điều chỉnh kịp thời; việc phân công phân cấp theo hướng sát với năng lực quản lý của từng cấp và tăng cường sự tham gia giám sát của cộng đồng. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời công trình vi phạm.

Đối với nhiệm vụ phát triển nhà ở, Sở đang phối hợp rà soát danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2022 - 2025 để thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung phát biểu tại buổi giám sát.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Sở Xây dựng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cụ thể hoá các định hướng quy hoạch xây dựng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư phát triển các khu đô thị quy mô lớn có tính chất điểm nhấn, khu chức năng đô thị cấp vùng, công trình hạ tầng kỹ thuật khung tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, thực hiện nâng cấp các đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững và trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng hướng văn minh, hiện đại.

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Thị Thanh Huyền phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Xây dựng đã giải trình, làm rõ một số nội dung đoàn giám sát quan tâm, liên quan đến việc phối hợp với các sở, ngành chức năng trong thực hiện quản lý xây dựng ngầm đô thị; lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện các dự án khu đô thị; tiến độ thực hiện quy hoạch các trạm y tế; rà soát, quản lý các phòng trọ, chung cư mini trên địa bàn; quản lý cung cấp nước sạch ở khu vực nông thôn; quản lý các dự án quy hoạch treo; quy hoạch các thiết chế văn hoá ở cơ sở; việc phối hợp quản lý phòng cháy chữa cháy các khu nhà ở xã hội, nhà cao tầng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Sở Xây dựng đạt được trong năm 2023, nhất là trong công tác quy hoạch, góp phần đưa diện mạo đô thị Bắc Ninh ngày càng khang trang, hiện đại.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giải trình, làm rõ các nội dung đoàn giám sát quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong các nhiệm vụ của ngành Xây dựng. Từ đó, gợi mở một số nội dung ngành cần tập trung triển khai tháo gỡ trong thời gian tới liên quan đến việc quản lý hành nghề hoạt động xây dựng, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác tổ chức bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Đối với các ý kiến trao đổi tại buổi giám sát, đồng chí đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu, xác định nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

T.L