Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX

07/07/2022 12:59 Số lượt xem: 269

(BNP) - Sáng 07/7, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh xin đăng tải toàn văn Bài phát biểu quan trọng này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ!

- Kính thưa các đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Bảy của HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, đồng thời xem xét và biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết (trong đó có 02 Nghị quyết về công tác cán bộ) làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy. HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trên cơ sơ chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, của cử tri; để xem xét, nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kính thưa các đại biểu!

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, linh hoạt, kịp thời triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh để có kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm 2022. Ghi nhận sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành, đơn vị theo thẩm quyền tiếp tục rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng hoặc kiến nghị nhiều lần, bảo đảm việc giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng thời, đề nghị Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan thông tin sớm báo cáo, tuyên truyền với cử tri trong tỉnh kết quả của Kỳ họp, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Kính thưa các đại biểu!

Dự báo những tháng cuối năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung khẩn trương triển khai ngay các nghị quyết; đồng thời chú trọng một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tích cực, quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Bám sát tình hình thực tiễn để chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, Tăng cường năng lực dự báo cân đối thu chi ngân sách để chủ động điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn trong việc thu tiền sử dụng đất. Siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương tài chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công. Chủ động rà soát tổng thể các nhu cầu kinh phí bổ sung, phát sinh cần thiết để kịp thời cơ cấu lại ngân sách đáp ứng yêu cầu hiệu quả, khả thi.

Thứ ba, Đẩy nhanh tiến độ công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, điều chỉnh đảm bảo nguồn vốn và tính khả thi của Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nghiên cứu xây dựng các chế tài, quy định về kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện đầu tư và xây dựng. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển, xử lý ô nhiễm môi trường, mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm…

Thứ tư, Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm đến môi trường và sức khỏe con người; nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho Nhân dân, chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh; hỗ trợ việc làm cho người lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh xã hội hoá và phát triển giáo dục - đào tạo, thông tin truyền thông, thể dục thể thao... nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thứ năm, Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; chủ động rà soát, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, vụ việc nhạy cảm phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, xử lý nhằm ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND, tôi trân trọng cảm ơn sự có mặt và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan liên quan, các vị đại biểu; cảm ơn sự tham gia tích cực, hiệu quả của các cơ quan phục vụ, cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các đại biểu Hội đồng nhân dân, các cử tri và nhân dân trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Bảy của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!