Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021

23/06/2022 14:46 Số lượt xem: 366

(BNP) - Sáng 23/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2021, toàn tỉnh có 12 xã được đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Tân Chi, Phật Tích (Tiên Du); Tam Giang (Yên Phong); Phượng Mao, Mộ Đạo (Quế Võ); Nhân Thắng, Đại Lai (Gia Bình); Đình Tổ, Song Hồ, Trí Quả, Xuân Lâm (Thuận Thành); An Thịnh (Lương Tài).

Qua kết quả khảo sát thực tế của Đoàn thẩm định do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì cho thấy: Hệ thống các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân tại các xã xây dựng NTM nâng cao nông thôn đạt tốt. Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được duy trì thường xuyên, huy động đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sạch, đẹp; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt cao. An ninh trật tự được đảm bảo… Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tính đồng bộ về cơ sở vật chất các công trình văn hóa, thể thao chưa cao; chỉ tiêu về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đạt ở một số cơ sở sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Trên cơ sở đó, các thành viên Đoàn thẩm định thống nhất đánh giá 12/12 xã cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, nhất trí đề nghị UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành bỏ phiếu, kết quả có 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021; có 3 xã không đạt tiêu chí NTM nâng cao gồm: Tam Giang (Yên Phong); Mộ Đạo (Quế Võ) và Đại Lai (Gia Bình).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đặng Trần Trung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhằm tạo động lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Để đảm bảo xây dựng NTM nâng cao đi vào thực chất, các Sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, các nội dung, tiêu chí của NTM nâng cao; tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án liên quan mật thiết đến đời sống của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Phong Lưu Văn Mùi.

Đối với 03 xã chưa đạt, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là tiêu chí về xây dựng thiết chế văn hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chí về môi trường và sớm hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. 

H.T