Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng đạt hơn 28.200 tỷ đồng

02/12/2022 10:29

(BNP) – Theo báo cáo của Cục Thống kê, tháng 11/2022, tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh đạt 1.669 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 1.068 tỷ đồng; thu từ hải quan đạt 600 tỷ đồng.

Tháng 11, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 1.196 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 500 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 696 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 28.267 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán năm 2022, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 12.708 tỷ đồng, bằng 67,6% dự toán năm 2022 và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

B.M