Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

02/12/2022 10:45

(BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký, ban hành Kế hoạch số 533/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Người dân mua sắm tại siêu thị Dabaco, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 15/3 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2023, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2022 và được tập trung tổ chức trong tháng 3 (Tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2023.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tri ân, hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tiêu dùng an toàn tiết kiệm; thực hiện giảm giá, khuyến mại; nâng cao giá trị, quyền lợi cho người tiêu dùng.

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hướng về cộng đồng người tiêu dùng… nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng, thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo cầu nối và sự tương tác giữa các bên. Ngoài ra, khi kết thúc tháng cao điểm, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm, tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

T.L