Xếp hạng và cấp Bằng cho 13 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

18/10/2019 10:01 Số lượt xem: 98

(BNP) - Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành các Quyết định xếp hạng và cấp Bằng cho 13 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đình thôn An Phú, xã An Thịnh, huyện Lương Tài.

Cụ thể, huyện Lương Tài có 4 di tích: Chùa Đan Quế (Liên Khương tự, xã Trung Chính) và đình An Phú (xã An Thịnh),  đình Tháp Dương (xã Trung Kênh) và  đình, chùa Lai Nguyễn (xã Trung Kênh).

Thành phố Bắc Ninh có 3 di tích: đình Sơn Đông (xã Nam Sơn), đền Trung Cơ (khu phố Cổng Hậu, phường Vệ An) và chùa làng Phú Xuân (Cầu Lâu Tự, xã Kim Chân).

Thị xã Từ Sơn có 2 di tích: Nhà thờ các vị Đại khoa họ Ngô, (thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn) và đình Doi Sóc (xã Phù Chẩn).

Huyện Gia Bình có 1 di tích là Nhà thờ Định Quận Công Trần Quang Châu (thôn Kênh Phố, xã Cao Đức); huyện Tiên Du có di tích đền Đông Đạo (thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim); huyện Quế Võ có di tích chùa thôn Thủy (Hưng Khánh tự, xã Chi Lăng) và huyện Thuận Thành có di tích đình làng Phúc Lâm (xã Nghĩa Đạo).

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có tổng số 608 di tích, trong đó có 4 di tích Quốc gia đặc biệt, 194 di tích Quốc gia và 410 di tích cấp tỉnh./.
H.V