Phân luồng giao thông tạm thời trên đường Bà Chúa Kho

19/01/2023 10:09

(BNP) - UBND thành phố Bắc Ninh vừa có văn bản số 69/UBND-QLĐT về việc tạm thời phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Bà Chúa Kho, khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão.

Các phương tiện tuân thủ quy định khi tham gia giao thông.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND thành phố đồng ý cho UBND phường Vũ Ninh phân luồng tổ chức giao thông tạm thời trên đường Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, bắt đầu từ ngày 10/1/2023 đến ngày 31/3/2023, cụ thể như sau:

Phân mặt đường thành 2 chiều riêng biệt (đi và vê) bằng hệ thống dải phân cách di động (cục BTXM kết hợp với ống thép) với chiều dài phân làn đường là 150m.

Giao UBND phường Vũ Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí lắp dựng đầy đủ hệ thống biển báo hiệu giao thông, rào chắn... và tổ chức lực lượng trực chốt hướng dẫn giao thông tại vị trí đoạn tuyến phân luồng tổ chức giao thông tạm thời và các vị trí đường ngang giao với các đoạn tuyến trên đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong suốt thời gian tổ chức phân luồng tạm. Đồng thời, chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên tuyến đường. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin của phường về phương án tổ chức phân luồng giao thông tạm thời để các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông nắm và thực hiện.

Giao Phòng Quản lý đô thị, Văn hóa - Thông tin, Công an, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp và hướng dẫn UBND phường Vũ Ninh trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông theo quy định.         

Giao Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông thành phố thông báo rộng rãi trên hệ thống phát thanh thành phố về phương án tổ chức phân luồng giao thông tạm thời để các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông nắm và thực hiện.

Giao Ban Quản lý dự án xây dụng thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Nghiệm thu SPCI thành phố đôn đốc, phối hợp với Công ty CP Môi trường và CTÐT Bắc Ninh, UBND phường Vũ Ninh, Ban Quản lý di tích Đền Bà Chúa Kho và các đơn vị liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội Đền Bà Chúa Kho.

A.T