CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH BẮC NINH

30/09/2015 07:05

 * Thành phố Bắc Ninh

- Đơn vị hành chính: 19 xã, phường

- Diện tích đất tự nhiên: 82.6 km2

- Dân số trung bình: 168,236 người

- Mật độ dân số: 2,037 người/ km2

 

* Thị xã Từ Sơn:

- Đơn vị hành chính: 12 xã, phường

- Diện tích đất tự nhiên: 61.3 km2

- Dân số trung bình: 143,105 người

- Mật độ dân số: 2,333 người/ km2

 

* Huyện Yên Phong:

- Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn

- Diện tích đất tự nhiên: 96.9 km2

- Dân số trung bình: 128,603 người

- Mật độ dân số: 1,328 người/ km2

 

* Huyện Quế Võ:

- Đơn vị hành chính: 21 xã, thị trấn

- Diện tích đất tự nhiên: 154.8 km2

- Dân số trung bình: 136,578 người

- Mật độ dân số: 882 người/ km2

 

* Huyện Tiên Du:

- Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn

- Diện tích đất tự nhiên: 95.7 km2

- Dân số trung bình: 126,326 người

- Mật độ dân số: 1,320 người/ km2

 

* Huyện Thuận Thành:

- Đơn vị hành chính: 18 xã, thị trấn

- Diện tích đất tự nhiên: 117.9 km2

- Dân số trung bình: 146.563 người

- Mật độ dân số: 1,243 người/ km2

 

* Huyện Gia Bình:

- Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn

- Diện tích đất tự nhiên: 107.8 km2

- Dân số trung bình: 92,238 người

- Mật độ dân số: 856 người/ km2

 

* Huyện Lương Tài:

- Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn

- Diện tích đất tự nhiên: 105.7 km2

- Dân số trung bình: 96,580 người

- Mật độ dân số: 914 người/ km2