• Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp Chủ tịch nước.jpg

  • Các vị đại biểu tham quan khu trưng bày tư liệu, hiện vật - nơi gắn bó tuổi thơ của đồng chí Nguyễn Văn Cừ 2.jpg

  • Chủ tịch nước ghi sổ lưu niệm.jpg

  • Chủ tich nước thắp hương tưởng niểm Tổng Bí thư.jpg

  • Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.jpg

  • Các đại biểu tham quan tài liệu, hiện vật tại Nhà trưng bày Tổng Bí thư.jpg

  • Các đại biểu trồng cây lưu niệm.jpg