HĐND tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/10/2023 09:55

(BNP) - Sáng 5/10, tại Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX đã xem xét, quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân trình bày Tờ trình của UBND tỉnh để HĐND tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (do chuyển công tác khác) và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Đăng Sâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Trần Đăng Sâm, Giám đốc Sở Tư pháp vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, ông Trần Đăng Sâm và ông Nguyễn Trung Hiền.

Ông Nguyễn Trung Hiền, sinh ngày 21/5/1973; Nguyên quán: Xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ngày vào Đảng: 12/1/2004; Lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử; Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ông Trần Đăng Sâm, sinh ngày 17/9/1971; Nguyên quán: Xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày vào Đảng: 01/12/1991; Lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật; Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

M.B