Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh thông qua 18 Nghị quyết quan trọng

05/10/2023 16:10

(BNP) – Chiều 5/10, kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra và thông qua 18 Nghị quyết quan trọng.

Chủ tọa kỳ họp biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, kỳ họp tiến hành thảo luận tổ và tại hội trường về các nội dung chuyên đề và nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Đa số các đại biểu đánh giá cao và đồng tình với các Báo cáo sơ kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các đề án, tờ trình chuyên đề tại kỳ họp. Một số đại biểu tham gia, góp ý một số vấn đề về: hỗ trợ đối tượng Tổ công nghệ số cộng đồng ở các xã, thị trấn khi sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 09 ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh; mức hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí đối với làng quan họ; trang thiết bị dạy và học của các trường học; xem xét lại một số công trình chưa thực hiện quyết toán, cần có biện pháp đột phá trong việc giải ngân vốn đầu tư công, tránh tình trạng chuyển nguồn sang năm sau; đề nghị các đơn vị được phân bổ vốn giải trình rõ khó khăn, vướng mắc, lý do đề nghị chuyển nguồn, thu hồi...

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 03 Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 17 Ủy viên UBND tỉnh. Riêng chức danh Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, không lấy phiếu tín nhiệm do vừa được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.


Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu lấy tín nhiệm 27 người do HĐND tỉnh bầu.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết: Quy định hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (thay thế Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND16 và Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND17 của HĐND tỉnh); Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống tỉnh Bắc Ninh, các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh; Điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (lần 4); Bổ sung danh mục dự án điều chuyển nguồn vốn đầu tư công năm 2023; Thu hồi, điều chỉnh, phân bổ, hỗ trợ kinh phí năm 2023; Phê duyệt chế độ chi, định mức chi theo cơ chế đặc thù đối với Dự án phát triển nghề làm gốm tại xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024 - 2030; Thực hiện Đề án “Đặt tên đường, tên phố các phường thuộc thị xã Quế Võ giai đoạn 2”; Đặt tên cầu vượt sông Đuống nối huyện Tiên Du - thị xã Thuận Thành; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 về việc thông qua chủ trương Đề án tái cấu trúc mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cứng hóa kênh tiêu Đồng Khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống; các Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023. Đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm cao của các đại biểu (Cổng TTĐT tỉnh lược trích bài phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh).

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại kỳ họp (trích video).

M.B