Khai mạc kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của HĐND tỉnh

05/10/2023 08:30

(BNP) - Sáng 5/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, với tinh thần luôn đồng hành, chia sẻ, trách nhiệm và chủ động phối hợp với UBND tỉnh để kịp thời giải quyết những nội dung, công việc đột xuất trong công tác quản lý nhà nước và kịp thời cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo các đột phá chiến lược, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời, để bảo đảm chủ động, linh hoạt, với quan điểm “kịp thời, vì sự phát triển chung của tỉnh”, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 13 để thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đề nghị các đại biểu tiếp tục đổi mới cách trình bày các báo cáo, thảo luận tập trung vào những nội dung trọng tâm, thiết thực được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung kỳ họp, để các nghị quyết được thông qua đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nội dung hết sức quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm; là một trong những hình thức thực hiện quyền giám sát của HĐND góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện quan điểm của mình một cách thẳng thắn, khách quan công tâm, xây dựng trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 01 ngày (5/10), tiến hành xem xét báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh: Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo sơ kết về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh, giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tài chính, công thương, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin truyền thông. Đồng thời tiến hành các thủ tục theo luật định về công tác miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

M.B